Vroegschoolse educatie20222023-9

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) richt zich op het versterken van de
voor- en vroegschoolse periode, het bevorderen van de taalontwikkeling en een ononderbroken ontwikkelingslijn.
Kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar worden in een combinatie van spelen, werken en leren gestimuleerd in hun ontwikkeling.
Er ontstaat een doorlopende leerlijn en soepele overgang naar de basisschool, doordat kinderen op de peuterspeelzaal/kinderopvang en in groep 1/2 met dezelfde werkwijze te maken krijgen.