Ouderbijdrage20222023-17

Schoolfonds

Het schoolfonds is een vrijwillige bijdrage, die door de ouders wordt betaald en waarvan schoolreizen, het schoolkamp, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasvieringen en traktaties, worden betaald. Het gaat om zaken die erbij horen, maar niet door het ministerie worden vergoed.

Het bedrag voor het schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op € 55,00 per kind ongeacht het aantal kinderen per gezin. Voor kinderen die na 1 januari op school komen wordt een bijdrage van € 27,50 gevraagd.