ICT vaardigheden20222023-7

De Mijndert van der Thijnenschool wil haar leerlingen op een goede manier
voorbereiden op de wereld van vandaag en morgen, waarin internet, sociale media en digitale informatiebronnen niet meer weg te denken zijn.

Kinderen zijn steeds meer en jonger met multimedia bezig. Ze zoeken filmpjes op YouTube, appen met vrienden en maken huiswerk op de computer. Ze houden op school PowerPointpresentaties en maken werkstukken. Om dat goed te kunnen moeten ze niet alleen de weg weten op een computer, maar ook op het toetsenbord. Goed kunnen typen is hierbij een onmisbare basis. Vandaar dat de Mijndert van der Thijnenschool kinderen in groep 7 een online typecursus aanbiedt.

TypeWorld Kids is een uitdagende online typecursus voor kinderen. Kinderen leren met tien vingers blind typen. Kinderen kunnen ook thuis hun typevaardigheid oefenen.

Daarnaast werken we met Chromebooks in de school. De Chromebooks worden in de onderbouw gebruikt om de aangeboden lesstof te oefenen. Er zijn veel goede educatieve apps hiervoor beschikbaar. Door simpele reken- en taalspelletjes op de Chromebook te oefenen, doen kinderen spelenderwijs kennis op. 

Vanaf groep 5 hebben alle kinderen een eigen Chromebook waardoor ze steeds meer op hun eigen niveau aan verschillende taken kunnen werken. Na het maken van de basistaak op het Chromebook krijgen de kinderen oefeningen op hun eigen niveau aangeboden. Kinderen krijgen dan automatisch makkelijkere of moeilijkere oefening aangeboden of er wordt gewerkt aan kennis, inzicht en vaardigheden van een onderliggend leerdoel. Deze opzet zorgt voor de juiste ondersteuning en uitdaging voor ieder kind.