Kennismaken met de school20222023-15

Wanneer u belangstelling heeft voor CBS Mijndert van der Thijnen dan nodigen we u uit voor een gesprek.
We nemen graag de tijd om ouders uitgebreid te informeren, hen rond te leiden door de school en hun vragen te beantwoorden. Als ouders besluiten een kind naar onze school te doen, dan mag het kind tien dagdelen kennismaken in de nieuwe groep. Zo kan het alvast een beetje wennen aan de kinderen en de leerkracht. Wanneer het gaan om kinderen die van school wisselen door een verhuizing is er ook de mogelijkheid vooraf kennis te maken met de nieuwe groep en de leerkracht.

Aanmelden

Ouders kunnen hun kinderen vanaf hun derde verjaardag aanmelden/inschrijven bij de school door contact op te nemen met de directeur. Ze kunnen bij haar terecht voor informatie over het onderwijsaanbod of een rondleiding. Ook kunnen ze aan haar hun specifieke vragen stellen.