Visie Mijndert van der Thijnenschool:20222023-3

  • kijkt verder dan alleen een goed cijfer
  • biedt een veilige en een uitdagende leeromgeving, waarin het plezierig lesgeven is
  • daagt kinderen uit actief deel te nemen aan het leerproces
  • bevordert de zelfstandigheid van de kinderen
  • gaat zorgzaam om met verschillen
  • gaat uit van ieders verantwoordelijkheid
  • werkt samen met de ouders van onze kinderen
  • staat open voor vernieuwingen

Rekening houden met verschillen

Op de Mijndert van der Thijnenschool houden we rekening met de verschillen tussen kinderen als het gaat om talent, tempo en temperament. Daarom zijn de onderdelen instructie, hulp bieden en sociaal emotionele ontwikkeling in ons onderwijs systematisch ingericht.

Veiligheid als basis voor ontwikkeling

Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Daarom stimuleren wij een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat. Binnen het leerproces houden we drie belangrijke behoeften goed in de gaten die belangrijk zijn voor succesvol leren.

1. Relatie

Leerkrachten laten de leerlingen ervaren dat ze erbij horen, dat ze iets kunnen en dat ze het steeds beter zelf kunnen.

2. Competentie

We stimuleren de kinderen tot zelfverantwoordelijkheid, zelfstandigheid en solidariteit. Het hebben van een positief zelfbeeld, het niet bang zijn voor het maken van fouten en het durven nemen van initiatieven, dragen bij aan een gezonde en brede ontwikkeling.

3. Autonomie

We helpen de kinderen hun sterke en zwakke kanten te leren kennen, laten ze initiatieven nemen en keuzes maken. We doen regelmatig een beroep op hun saamhorigheidsgevoel en spreken ze aan op sociale verplichtingen.