identiteit20222023-4

christelijke grondslag

De Mijndert van der Thijnenschool is een Christelijke basisschool. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom. Het Christelijke geloof heeft te maken met de praktijk van alle dag. Op school plaatsen we gebeurtenissen en belevenissen in de context van ons geloof.

Omgaan met een ander zoals jij wilt dat een ander met jou omgaat

Vanuit onze christelijke geloofsovertuiging beseffen we dat ieder kind mag zijn zoals het is. We brengen de kinderen respect voor elkaar bij. Dat betekent dat de kinderen leren naar elkaar te luisteren, met elkaar te overleggen en voor elkaar te zorgen. ‘Je gaat zo met een ander om zoals jij wilt dat een ander met jou om gaat’ is een belangrijke regel op onze school, want ieder mens is waardevol en heeft recht op waardering.

In het verlengde hiervan ligt het bijbrengen van verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar. We leren de kinderen dat mensen niet op ‘eilandjes’ leven en soms afhankelijk zijn van hulp van anderen. Iedereen is mede verantwoordelijk voor het welzijn van de naaste.