Vroeg Vreemde Talen Onderwijs20222023-8

De wereld van kinderen wordt meer en meer Engelstalig en wij willen daar graag op aansluiten. De meeste landen om ons heen bieden het vak aan vanaf 6 jaar. Zij lopen daarmee in de pas met de afspraken die in 2000 gemaakt zijn op de Europese top in Lissabon. De laatste jaren zien we ook een omslag in Nederland: steeds meer scholen kiezen ervoor om het vak Engels eerder aan te bieden dan in groep 7, zoals nu vaak het geval is. Ook wij zijn al projectmatig bezig om het vak Engels te starten vanaf groep 1.

Dit betekent dat wij al spelenderwijs vanaf groep 1 met de Engelse taal bezig zijn. Dit kan door middel van spel, zang, gesprekjes of voorlezen. In groep 3 en 4 wordt er veelal herhaald, aangezien er in groep 3 anders verwarring ontstaat tussen Nederlandse en Engelse woorden. In de bovenbouw zal er ook het schriftelijke deel bij komen en wordt de kennis meer uitgebreid.

Waarom Vroeg Vreemde Taal Onderwijs:

Taalgevoeligheid bij jonge kinderen

Leerkrachten geven aan dat ze de taalgevoelige leeftijd van kinderen niet zomaar voorbij willen laten gaan. Door te luisteren en zelf te oefenen (praten) kunnen ze de klanken, grammatica en woorden leren herkennen en toepassen. Na hun 7e jaar leren kinderen een vreemde taal vooral via hun moedertaal, terwijl ze daarvoor heel gemakkelijk simultaan een andere taal oppikken.

Voorbereiding op de toekomst

Leerkrachten willen de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een maatschappij die steeds internationaler wordt en waarin men vreemde talen nodig heeft. Door zo jong mogelijk te beginnen, zorg je ervoor dat leerlingen de vreemde taal goed beheersen.

Vervolgonderwijs

Het bieden van een goede voorbereiding of aansluiting op een vervolgopleiding is ook een belangrijke reden om vroeg te beginnen met vroeg vreemdetalenonderwijs. Veel vervolgopleidingen na het voortgezet onderwijs bieden Engelstalige programma’s aan en ook studieboeken zijn veelal in het Engels of Duits geschreven.

Begrip voor andere talen en culturen

Het op jonge leeftijd leren van een vreemde taal verhoogt het bewustzijn van kinderen voor culturele diversiteit. Vroeg vreemdetalenonderwijs zorgt voor meer begrip voor kinderen die een andere taal als eerste taal hebben. Leerlingen krijgen meer inzicht in taal in het algemeen en dat heeft voordelen voor het Nederlands; de taalgevoeligheid bij het jonge kind is groot, ze leren een tweede taal spelenderwijs, waarbij de taalgebieden in de hersenen extra gestimuleerd worden.

Vroeg vreemde taal onderwijs vergroot het zelfvertrouwen van kinderen, ze beschikken over steeds meer en betere communicatiemogelijkheden.