Webadressen20210520_Fiers_Mijndert_websize-074.jpg

Informatie over actuele onderwerpen uit het onderwijs voor ouders.
Maar ook links naar sites waar kinderen op een speelse manier de lesstof kunnen oefenen. 

 

VO gids
De website van de VO Gids biedt de meest actuele informatie over de middelbare scholen uit de regio.
www.vogids.nl 

Computerpakket voor rekenen en taal.
www.ambrasoft.nl

Leuke startpagina voor het onderwijs.
www.basisschool.startje.com

Informatie voor leraren, ouders en rekenspelletjes voor kinderen
www.fi.uu.nl/rekenweb

Site met informatie over actuele onderwerpen
www.klokhuis.nl

Site voor en door het onderwijs
www.kennisnet.nl

Site om topografie te oefenen
www.topo-oefenen.nl

Site van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap
www.minocw.nl

Site met filmpjes, liedjes, spelletjes over schooltv
www.schooltv.nl

Site van OUDERS & COO
www.oudersenrugzak.nl

Site voor kinderen en ouders over verkeer
www.veiligverkeernederland.nl 

De bibliotheek op school. Bekijk online de catalogus
Bibliotheek op school