Ontwikkelingen

Waar werken we aan20222023-12

Onze school biedt maximale mogelijkheden. Het op peil houden en uitbreiden van kennis en kunde van het team heeft daarom onze aandacht. Leerkrachten hebben hun eigen specialiteiten en vormen daardoor een sterk team. We hebben ook aandacht voor alle andere zaken die van invloed zijn op onze kwaliteit, ons onderwijsaanbod en onze visie op onderwijs.
 

Invoeren nieuwe methoden en werkwijzen  

Vanaf 2020 zijn wij gestart met een nieuwe werkwijze voor
technisch en begrijpend lezen. Schooljaar 2022-2023 gaan wij
gebruiken om deze werkwijze nog verder toe te passen.
Begrijpen wat je leest is de essentie van lezen en daarmee één
van de meest belangrijke vaardigheden die leerlingen moeten
ontwikkelen op school. DENK! werkt volgens de nieuwste inzichten
en zorgt voor gemotiveerde en betrokken leerlingen.

IEP toetsen 

Op de Mijndert van der Thijnenschool volgen we nauwkeurig de ontwikkeling van onze kinderen. Met ingang van schooljaar 2022-2023 doen we dit met behulp van de IEP toetsen. De leerlingen maken vanaf groep 3 tweemaal per jaar een IEP toets op het gebied van rekenen, lezen en taalverzorging. Deze toetsen worden digitaal afgenomen en zijn adaptief, wat ervoor zorgt dat ze altijd passen bij het niveau van de individuele leerling.
Wij hebben voor dit systeem gekozen omdat het aansluit op onze dagelijkse manier van werken vanwege het adaptieve karakter van de toets en omdat de manier van toetsen beter past bij leerlingen met bijvoorbeeld faalangst of moeite met concentreren en motivatie.

Met deze toetsresultaten kunnen wij het dagelijks onderwijs nóg beter afstemmen op de verschillen tussen leerlingen zodat alle leerlingen zich  maximaal kunnen ontwikkelen.

Breinhelden

In schooljaar 2022-2023 gaan wij in alle groepen aan het werk met de methode ‘Breinhelden’. Breinhelden is gericht op executieve functies. Dit zijn ook wel de regelfuncties van de hersenen. Zijn zijn nodig om ons gedrag en emoties te sturen. De executieve functies maken het mogelijk om efficiënt en effectief te werken.
‘Executieve functies’ is voor kinderen echter een heel abstracte term. Daarom heten de executieve functies bij Breinhelden: Breinkrachten. Elke Breinkracht heeft zijn eigen symbool, zo wordt het voor kinderen veel toegankelijker om over executieve functies te praten.
Met deze Breinkrachten helpen wij de kinderen van school om hun eigen Breinkrachten te ontwikkelen en zo zélf een Breinheld te worden.

Persoonlijke ontwikkeling teamleden

  • EI van Columbus
  • Bewegen en leren
  • Muziek in de klas
  • Spelend leren
  • Begrijpend Lezen
  • Groepsdoorbrekend werken 
  • Office 365
  • Meldcode Kindermishandeling