Schooltijden

Lestijden20222023-16

Alle groepen
Op de Mijndert van der Thijnenschool hebben wij een continurooster. De lestijden zijn elke dag hetzelfde:
Maandag t/m vrijdag    8.30 - 14.00 uur
 

Gymnastiek

De kinderen van groep 1/2 gymmen op school in het speellokaal dat voorzien is van toestellen en spelmaterialen. De leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal. De leerlingen van groep 3 t/m 8 moeten voor de gymlessen sportkleding en gymschoenen bij zich hebben; de kinderen van groep 1/2 hebben alleen gymschoenen nodig.

Groep 3/4 dinsdagmiddag en donderdagmiddag
Groep 5/6  dinsdagmorgen en donderdagmorgen
Groep 7/8 dinsdagmiddag en donderdagmiddag

Alle leerlingen, ook de kleuters, hebben op donderdag les van een gekwalificeerde vakdocent.