Goede resultaten Cito-toetsweb4.jpg

De tussenopbrengsten van de CITO toetsen waren het afgelopen jaar goed. De leerlingen hebben de doelen gehaald die wij van te voren hadden gesteld.

De leerlingen van groep 8 maken in april de Cito-eindtoets
De eindtoets bevat opgaven op het gebied van taal, reken-wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie. De resultaten waren de afgelopen jaren:

  • 2019: 533,8
  • 2018: 538,3
  • 2017: 525,7
  • 2016: 533,0
  • 2015: 533,3
  • 2014: 529,1
  • 2013: 534,8
  • 2012: 539,3

Wij hebben dit jaar 533,8 gescoord. Een erg mooie score waar alle leerlingen in groep 8 trots op mogen zijn. We analyseren de opbrengsten van de Centrale Eindtoets net als andere jaren met het team en formuleren succes- en verbeterpunten. Alle kinderen hebben een schooladvies ontvangen van de leerkracht. Hiervoor wordt gekeken naar de ontwikkeling van het kind tijdens de hele basisschoolperiode, de resultaten die het kind heeft laten zien en de manier waarop het kind leert. Dit schooladvies is het advies waar het voortgezet onderwijs de toelating op baseert. De Centrale Eindtoets geeft een tweede, onafhankelijk advies.