Schoolgids

1439813011_schoolgids.jpg

Alle schoolse zaken die jaarlijks niet of nauwelijks veranderen staan in de schoolgids. Aan wie al leerlingen op onze school heeft, vertellen we in deze gids over onze manier van werken. Aan de andere ouders leggen wij uit wat ze mogen verwachten als hun kind een leerling van onze school wordt. Ieder jaar wordt er een activiteitenkalender uitgegeven die als bijlage bij de schoolgids hoort. Deze kalender bevat vooral praktische zaken betreffende het huidige schooljaar.

Schoolgids 2022-2024