opvang20222023-18

Buitenschoolse opvang en gastouderopvang

Buitenschoolse opvang is voor- en naschoolse opvang tijdens vakantie en 
op schoolvrije dagen voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Kinderen worden in een huiselijke situatie opgevangen en begeleid door professionele leidsters. In de buitenschoolse opvang wordt de kinderen alle ruimte gegeven om kind te zijn, want het is hun vrije tijd.
Gastouderopvang is kleinschalige en flexibele opvang, die plaatsvindt bij geselecteerde gastouders thuis. De maximale opvang is 4 kinderen per gastouder.

Onze school is voor de buitenschoolse opvang aangesloten bij kinderopvangorganisatie Kinderwereld Coevorden. Informatie over de buitenschoolse opvang en gastouderopvang staat in de folders die op school te verkrijgen zijn of via www.kinderwereld.info