Goede resultaten Cito-toetsweb26.JPG

De tussenopbrengsten van de CITO toetsen waren het afgelopen jaar op lezen en spelling in de onderbouw na goed. Er is een plan van aanpak gemaakt om ook deze opbrengsten tot een voldoende niveau te krijgen.

De leerlingen van groep 8 maken in april de Cito-eindtoets
De eindtoets bevat opgaven op het gebied van taal, reken-wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie. De resultaten waren de afgelopen jaren:

  • 2016: 533,0
  • 2015: 533,3
  • 2014: 529,1
  • 2013: 534,8
  • 2012: 539,3

Op basis van de schoolscores van ongeveer zesduizend basisscholen is de gemiddelde schoolscore berekend voor scholen met verschillende percentages gewogen leerlingen. Wij hebben als school 52% gewogen leerlingen. Dit betekent dat het landelijk gemiddelde voor ons 529,7 is. Wij hebben dit jaar ruim boven dit gemiddelde gescoord.