Goede resultaten Cito-toetsweb4.jpg

De tussenopbrengsten van de CITO toetsen waren het afgelopen jaar goed. De leerlingen hebben de doelen gehaald die wij van te voren hadden gesteld.

De leerlingen van groep 8 maken in april de Cito-eindtoets. 
De eindtoets bevat opgaven op het gebied van taal, reken-wiskunde, studievaardigheden en wereldori├źntatie. De resultaten waren de afgelopen jaren:

  • 2018: 538,3
  • 2017: 525,7
  • 2016: 533,0
  • 2015: 533,3
  • 2014: 529,1
  • 2013: 534,8
  • 2012: 539,3

Op basis van de schoolscores van ongeveer zesduizend basisscholen is de gemiddelde schoolscore berekend voor scholen met verschillende percentages gewogen leerlingen. Wij hebben als school 43% gewogen leerlingen. Dit betekent dat het landelijk gemiddelde voor ons 528,8 is. Wij hebben dit jaar 538,3 gescoord. Een erg mooie score waar alle leerlingen in groep 8 trots op mogen zijn