Ontwikkelingen

Waar werken we aanweb20.JPG

Onze school biedt maximale mogelijkheden. Het op peil houden en uitbreiden van kennis en kunde van het team heeft daarom onze aandacht. Leerkrachten hebben hun eigen specialiteiten en vormen daardoor een sterk team. We hebben ook aandacht voor alle andere zaken die van invloed zijn op onze kwaliteit, ons onderwijsaanbod en onze visie op onderwijs.

Nieuwe methodes

Volgens een planning vervangen we onze methodes. In dit schooljaar gaan we ons oriënteren op een nieuwe methode voor Taal. We gaan hierbij ook onderzoeken of we overstappen op een digitale taalmethode. Dit zou dan kunnen betekenen dat de kinderen gaan werken met een eigen Chromebook. 

Theaterlessen

In de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 zullen de kinderen theater- lessen aangeboden krijgen door Garage TDI uit Assen. Het doel hiervan is talentontwikkeling. Maar ook zijn deze lessen bedoeld voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Ze krijgen door het volgen van deze lessen meer zelfvertrouwen  en leren samen te werken en zich in te leven in  een ander. Ieder blok wordt afgesloten met een voorstelling.

Engels in het basisonderwijs

Al een aantal jaren geven we Engels vanaf groep 1.  Naast het volgen van scholing hebben de leerkrachten het afgelopen jaar gekeken welke methode het beste bij onze school past. Dit schooljaar gaan we werken met de methode Ipockets en Discovery Island.

Invoeren LOGO 3000

Logo 3000 is een woordenschat programma dat naast iedere bestaande aanpak in de kleutergroep inzetbaar is. Kleuters leren alle 3000 woorden van de Basiswoordenlijst voor Amsterdamse Kleuters  (de BAK) en gaan zo goed voorbereid naar groep 3. Met Logo 3000 beschikken de onderbouwleerkrachten over een instrument om flexibel, binnen de bestaande thema’s kinderen veel extra woorden aan te bieden. 

Doelstellinggesprekken en oudervertelgesprekken

Het afgelopen jaar hebben we doelstellinggesprekken gevoerd met de kinderen in groep 7/8. Dit is erg goed bevallen. Dit schooljaar gaan we deze werkwijze ook invoeren in groep 5/6. Tevens zullen in verschillende groepen oudervertelgesprekken worden ingevoerd. Het doel daarvan is om u te laten vertellen over uw kind en wat uw kind nodig heeft om goed te kunnen leren. Ook kunt u dan rustig kennismaken met de leerkracht

Persoonlijke ontwikkeling teamleden 

Teamleden zorgen ervoor dat ze in hun vakgebied bij de les blijven door het volgen van scholing:

  • Engels
  • Computercursus
  • Specialist jonge kind
  • Professioneel communiceren