Ontwikkelingen

Waar werken we aanweb20.JPG

Onze school biedt maximale mogelijkheden. Het op peil houden en uitbreiden van kennis en kunde van het team heeft daarom onze aandacht. Leerkrachten hebben hun eigen specialiteiten en vormen daardoor een sterk team. We hebben ook aandacht voor alle andere zaken die van invloed zijn op onze kwaliteit, ons onderwijsaanbod en onze visie op onderwijs.

Vakleerkracht gym

We gaan werken met een vakleerkracht voor de gymnastieklessen. Net als taal en rekenen is bewegen een verplicht onderdeel van het lesprogramma. De gymlessen maken kinderen van jongs af aan vertrouwd met sport- en beweegactiviteiten en laat ze ontdekken wat ze leuk vinden. Dit helpt ze een actieve leefstijl aan te leren en ook op latere leeftijd te blijven sporten en bewegen. Leerkrachten bewegingsonderwijs spelen een centrale rol hierbij.

Invoeren nieuwe methode

We gaan starten met de nieuwe taal methode Taalactief. Dit is een praktische methode met de zekerheid van goede leerresultaten. De beste taalexperts, kinderboekenschrijvers en tientallen scholen werkten aan deze methode mee. Deze methode besteedt in het basisprogramma veel aandacht aan woordenschat. Kinderen in groep 6, 7 en 8 gaan werken met de digitale versie.

Theaterlessen

In de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 zullen de kinderen theater- lessen aangeboden krijgen door Garage TDI uit Assen. Het doel hiervan is talentontwikkeling. Maar ook zijn deze lessen bedoeld voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Ze krijgen door het volgen van deze lessen meer zelfvertrouwen en leren samen te werken en zich in te leven in een ander. Ieder blok wordt afgesloten met een voorstelling.

Doelstellinggesprekken en oudervertelgesprekken

Het afgelopen jaar hebben we doelstellinggesprekken gevoerd met de kinderen in groep 5/6 en 7/8. Dit is erg goed bevallen. Dit schooljaar gaan we deze werkwijze ook invoeren in groep 3/4. Tevens zullen in alle groepen oudervertelgesprekken worden ingevoerd. Het doel daarvan is om u te laten vertellen over uw kind en wat uw kind nodig heeft om goed te kunnen leren. Ook kunt u dan rustig kennismaken met de leerkracht.

Persoonlijke ontwikkeling teamleden

  • Met sprongen vooruit
  • Werken met leerlijnen in groep 1/2
  • De leerkracht als coach
  • Bewegen en leren
  • Communicatie in het basisonderwijs