Ontwikkelingen

Waar werken we aanweb20.JPG

Onze school biedt maximale mogelijkheden. Het op peil houden en uitbreiden van kennis en kunde van het team heeft daarom onze aandacht. Leerkrachten hebben hun eigen specialiteiten en vormen daardoor een sterk team. We hebben ook aandacht voor alle andere zaken die van invloed zijn op onze kwaliteit, ons onderwijsaanbod en onze visie op onderwijs.

Nieuwe methodes

Volgens een planning vervangen we onze methodes. In dit schooljaar voeren we een nieuwe methode voor Engels in. Daarnaast gaan we ons oriënteren op een nieuwe methode voor Wetenschap en Techniek.

Theaterlessen

In de groepen 5/6 en 7/8 zullen de kinderen theaterlessen aangeboden krijgen door Garage TDI uit Assen. Het doel hiervan is talentontwikkeling. Maar ook zijn deze lessen bedoeld voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Ze krijgen door het volgen van deze lessen meer zelfvertrouwen en leren samen te werken en zich in te leven in een ander. Ieder blok wordt afgesloten met een voorstelling.

Engels in het basisonderwijs

De wereld van kinderen wordt meer en meer Engelstalig en wij willen daar graag op aansluiten. De meeste landen om ons heen bieden het vak aan vanaf 6 jaar. Zij lopen daarmee in de pas met de afspraken die in 2000 gemaakt zijn op de Europese top in Lissabon. De laatste jaren zien we ook een omslag in Nederland: steeds meer scholen kiezen ervoor om het vak Engels eerder aan te bieden dan in groep 7, zoals nu vaak het geval is. Dit betekent dat wij al spelenderwijs vanaf groep 1 met de Engelse taal bezig gaan. Dit kan door middel van spel, zang, gesprekjes of voorlezen. In groep 3 en 4 wordt er veelal herhaald, aangezien er in groep 3 anders verwarring ontstaat tussen Nederlandse en Engelse woorden. In de bovenbouw zal er ook het schriftelijke deel bij komen en wordt de kennis meer uitgebreid.

Leesonderwijs

Leren lezen is om meerdere redenen belangrijk; het is leuk en spannend en is voor kinderen een sleutel naar de volwassen wereld. Als kinderen leren lezen gaat er letterlijk een wereld voor ze open. Lezen en voorlezen stimuleert het leervermogen. Een kind leert nieuwe woorden en hun betekenis en doet kennis op over de wereld om zich heen (woordenschat). Lezen is dus een belangrijke sleutel naar kennis. Naast de bestaande leesactiviteiten gaan we dit jaar aan de slag met de boekentas, boekenpret, Samen Beter Lezen en de boekenkring.

Techniek: 3D printer project

Aanleiding om met 3D-printen te starten is de constatering dat steeds minder kinderen in Nederland voor een technische opleiding kiezen. De 3D-printer is een unieke kans om kinderen – op een speelse manier – in aanraking te laten komen met niet alleen techniek en wetenschap, maar ook met een andere manier van leren en ontdekken. Activiteiten met wetenschap en techniek op school maken kinderen nieuwsgierig en geven ze een beter beeld van deze thema’s. Nieuwsgierigheid en positieve ervaringen zijn de basis voor interesse en talentontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkeling teamleden 

Teamleden zorgen ervoor dat ze in hun vakgebied bij de les blijven door het volgen van scholing:

  • Engels
  • Kindercoach
  • Specialist jonge kind
  • Technisch lezen