ICT vaardighedenweb3.jpg

De Mijndert van der Thijnenschool wil haar leerlingen op een goede manier
voorbereiden op de wereld van vandaag en morgen, waarin internet, sociale media en digitale informatiebronnen niet meer weg te denken zijn.

Kinderen zijn steeds meer en jonger met multimedia bezig. Ze zoeken filmpjes op YouTube, appen met vrienden en maken huiswerk op de computer. Ze houden op school PowerPointpresentaties en maken werkstukken. Om dat goed te kunnen moeten ze niet alleen de weg weten op een computer, maar ook op het toetsenbord. Goed kunnen typen is hierbij een onmisbare basis. Vandaar dat de Mijndert van der Thijnenschool kinderen in groep 7 een online typecursus van circa twintig weken aanbiedt.

TypeWorld Kids is een uitdagende online typecursus voor kinderen. Kinderen leren met tien vingers blind typen. Kinderen kunnen ook thuis hun typevaardigheid oefenen. Daarnaast werken we met iPads  in de school.  In alle groepen wordt de iPad in eerste instantie gebruikt om de aangeboden lesstof te oefenen. Er zijn inmiddels veel goede educatieve apps hiervoor beschikbaar.

Door simpele reken- en taalspelletjes op de Ipad te oefenen, doen kinderen spelenderwijs kennis op. In de afgelopen jaren is er nogal wat onderzoek gedaan naar wat wel en wat niet werkt met computers in het onderwijs. Bij goed gebruik van computers nemen de motivatie, leerprestaties en leersnelheid toe.