Toetsen

11 januari 2019 - Schoolnieuws

Toetsen

Twee keer per jaar maken de leerlingen landelijk genormeerde toetsen van het Cito voor bv. rekenen, (begrijpend) lezen, spelling en taal. De resultaten van deze toetsen worden op school in de computer ingevoerd. Op deze manier krijgen we een goed beeld over de ontwikkeling van de kinderen door de jaren heen. Het stelt ons tevens in staat te bekijken op welk niveau een kind/groep scoort om zo tijdig problemen te signaleren en hulp te kunnen bieden. De resultaten van deze toetsen worden ook in de portfolio’s vermeld. De toetsen worden afgenomen in week 3, 4 en 5.


Terug